Informacje prawne

Wydawca:
AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing

Dyrektor i redaktor:
Thierry Lhotte

 

Adres:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Telefon: +33 3 44 11 33 33
Fax: +33 3 44 11 39 17
EMail: info@masseyferguson.com

 

Adres do korespondencji:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Headquarter office: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
Board or Chairman of the Supervisory Board: Thierry Lhotte, Chairman of AGCO SAS
VAT-ID: FR 73 317 358 380

 

Nota prawna
Dziękujemy za odwiedzenie tej strony i zainteresowanie naszymi produktami.

 

Własność intelektualna
Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe, tabliczki znamionowe, logo firmy i emblematy reprodukowane na tej stronie są chronione zgodnie z prawem znaków towarowych AGCO. Tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Dlatego zabronione jest pobieranie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie strony internetowej w całości lub w części. Dozwolone jest kopiowanie techniczne w celu przeglądania oraz indywidualne kopiowanie do użytku prywatnego. Wszelkie inne wykorzystanie treści tej witryny lub znaków towarowych chronionych przez AGCO wymaga uprzedniej pisemnej zgody AGCO.

 

Zrzeczenie się
Ta strona została stworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak AGCO nie może zagwarantować aktualności i dokładności informacji. Wszelkie zmiany są zastrzeżone. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej jest wykluczona, chyba że są one oparte na umyślnym lub rażącym zaniedbaniu ze strony AGCO.

Jeśli ta strona internetowa odnosi się do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, AGCO nie ponosi odpowiedzialności za treść połączonych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z takich treści. Wszystkie linki są linkami zewnętrznymi i są oferowane wyłącznie jako przewodnik dla odwiedzających. Dlatego nie sprawdzamy ich zawartości. Te linki podlegają odpowiedzialności odpowiedniego dostawcy.