Informacje ogólne

Firma AGCO Corporation oraz jej podmioty zależne („AGCO”) prowadzi tę witrynę internetową do celów informacyjnych, edukacyjnych, marketingowych i komunikacyjnych. Celem tego oświadczenia jest określenie sposobu wykorzystywania informacji osobistych, które możemy pozyskać od osób odwiedzających tę witrynę internetową. Firma AGCO wysoko ceni sobie bezpieczeństwo i prywatność naszych gości. Wszystkie informacje będą traktowane jako poufne i zobowiązujemy się do zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi prywatności lub ochrony danych. Niniejsza witryna może wykorzystywać różne sposoby, na które goście odwiedzający tę witrynę mogą wyrażać swoje zainteresowanie albo prosić o informacje dotyczące produktów i usług firmy AGCO. W związku z tym goście mogą być proszeni o przesłanie informacji osobistych, aby umożliwić przetwarzanie prośby. Udzielenie tych informacji jest dobrowolne. Poprzez korzystanie z tej witryny internetowej odwiedzający udziela zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z zawartym tutaj opisem. Może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Informacje dodatkowe

1. Jakie osobiste informacje są gromadzone?

Może Pan/Pani zostać poproszony/-a o przekazanie pewnych informacji takich jak: imię i nazwisko, zawód, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

2. W jaki sposób informacje są gromadzone i wykorzystywane?

Będziemy zapisywać te informacje i przechowywać je w bazach danych lub na innych nośnikach danych. Te informacje będą również wykorzystywane do administrowania usługami dotyczącymi naszej witryny internetowej oraz do celów analizy rynku i klientów, jak również w celu analizy, rozwijania i ulepszania naszych usług. Te informacje mogą być wykorzystywane w tym zakresie do celów marketingowych i promocyjnych oraz powiadamiania odwiedzających o produktach i usługach.

3. Gdzie te informacje będą ujawniane lub przesyłane?

Nie będziemy sprzedawać, wymieniać czy wynajmować Pana/Pani informacji osobistych innym osobom. Możemy przekazywać Pana/Pani informacje wymienionym poniżej osobom, które mogą je wykorzystywać zgodnie z informacjami zawartymi w powyższym punkcie 2: - pracownikom lub przedstawicielom w celu zarządzania wszystkimi kontami, produktami i usługami, o które Pan/Pani poprosił/-a teraz lub poprosi w przyszłości; przedstawicielom zajmujących się profilowaniem Pana/Pani danych do naszych celów marketingowych; wszystkim osobom w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa lub naszych obowiązków; dealerom, dystrybutorom lub partnerom biznesowym firmy AGCO; należącym do grupy AGCO Group podmiotom zależnym na całym świecie, które mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Jak wygląda kwestia plików „cookie”?

Pliki cookie (ang. ciasteczka) to dane, które mogą być przesyłane do przeglądarki na twardym dysku komputera, aby pozwolić nam zapewniać pewne funkcje oraz przekazywać nam informacje dotyczące wizyty na naszych stronach internetowych. Możemy wykorzystywać pliki cookie w celu zapewnienia większej przyjazności witryny dla użytkownika, przykładowo poprzez zapisywanie wprowadzanych haseł. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, lecz nie jest to konieczne. Na ogół można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić ich akceptowanie i w dalszym ciągu można korzystać z większości funkcji tej witryny internetowej.

 5. Dzieci

Nigdy świadomie nie gromadzimy informacji pochodzących od dzieci. Zawsze prosimy rodziców lub opiekunów prawnych o pomoc poprzez nadzorowanie dzieci odwiedzających naszą witrynę i niepozwalanie im na przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem tej witryny. Niniejsza witryna internetowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie osób dorosłych.

6. Pytania i odpowiedzi oraz prośby o poprawki

Firma AGCO będzie odpowiadała na wszystkie uzasadnione prośby o przekazanie informacji. Na żądanie, firma AGCO będzie poprawiać, modyfikować lub usuwać dane osobiste. Aby przesłać taki wniosek lub w razie pytań albo komentarzy, prosimy o kontakt — http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Bezpieczeństwo

Staramy się chronić wszystkie przekazywane nam informacje. Jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa wszystkich danych ujawnionych w taki sposób i użytkownik musi zaakceptować zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie w nieodłączny sposób wiążą się z komunikacją i zakupami za pośrednictwem Internetu. Nie będziemy w żaden sposób odpowiadać za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z umyślnych lub nieuczciwych działań albo zaniedbań. Wszystkie dostarczane produkty i usługi podlegają warunkom i zastrzeżeniom podanym na tej stronie internetowej.