Warunki korzystania z serwisu

Firma AGCO Corporation oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („Massey Ferguson”) utrzymuje tę witrynę internetową do celów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych.

Niniejsza witryna internetowa firmy AGCO jest udostępniana zgodnie z poniższymi warunkami. Otwarcie i korzystanie z tej witryny oznacza zaakceptowanie tych warunków.

Wchodząc na tę witrynę internetową odwiedzający bezpośrednio zgadza się na stałe administracyjne monitorowanie. Dowody na ewentualną działalność przestępczą zidentyfikowaną w trakcie takiego monitorowania mogą zostać przekazane odpowiednim władzom. Jeżeli odwiedzający nie wyraża zgody na takie monitorowanie, należy natychmiast opuścić tę witrynę internetową.

Prawa, tytuły własności i prawa do czerpania korzyści ze wszystkich praw autorskich dotyczących tekstu lub grafiki w dowolnym oprogramowaniu zawartym w obrębie niniejszej witryny stanowią własność lub podlegają licencji firmy AGCO. Bez pisemnej zgody firmy AGCO nie wolno w żaden sposób publikować, kopiować czy rozpowszechniać zawartych tutaj materiałów. Firma AGCO nie gwarantuje, że wykorzystanie przez odwiedzającego zawartych tutaj informacji nie będzie stanowiło naruszenia praw stron trzecich, które nie są powiązane z firmą AGCO.

Nazwy Massey Ferguson ani logo Massey Ferguson nie wolno wykorzystywać w materiałach reklamowych w zakresie rozpowszechniania tych informacji bez właściwej, wcześniejszej zgody firmy AGCO zawartej na piśmie.

Żadne z informacji zawartych w obrębie tej witryny internetowej nie może być interpretowane jako nadanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek patentów czy znaków towarowych firmy AGCO bez pisemnego pozwolenia firmy AGCO lub odpowiedniej strony trzeciej, która może posiadać prawo własności do wyświetlanych patentów lub znaków towarowych. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystywania patentów lub znaków towarowych oraz tego, czy dany element jest znakiem towarowym firmy AGCO należy kierować do firmy AGCO.

Do chwili obecnej, w zakresie dopuszczanym przepisami prawa, tekst, obrazy i informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępniane „w stanie w takim, w jakim jest”, bez żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych bezpośrednio lub dorozumianych, w tym m.in. gwarancji jakości, stosowności do określonych celów lub nienaruszania żadnych praw stron trzecich. Ten ustęp nie ma wpływu na prawa ustawowe.

Firma AGCO dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte w obrębie niniejszej witryny internetowej były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże w obrębie tej witryny internetowej mogą występować niedokładności, błędy lub pominięcia, w odniesieniu do których firma AGCO odrzuca wszelką odpowiedzialność. Informacje zawarte w obrębie tej witryny internetowej mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Informacje dotyczące firmy AGCO lub produktów firmy AGCO przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych i nie należy na nich polegać. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą AGCO. W żadnym wypadku Massey Ferguson czy AGCO nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek specjalne, pośrednie czy wynikowe szkody (w tym straty zysków lub dochodów), niezależnie od tego czy powstałe w związku z podpisaną umową, zaniedbaniem czy innym działaniem niedozwolonym, wynikające z lub powiązane ze stosowaniem, nieprawidłowym stosowaniem lub działaniem niniejszej witryny internetowej lub związane z jakimikolwiek informacjami, dokumentami, programami czy innymi materiałami pozyskanymi za pośrednictwem strony internetowych firmy AGCO.

Massey Ferguson należy do koncernu AGCO. Nie wolno powielać ani rozpowszechniać w żaden sposób żadnych informacji przechowywanych w bazach danych w obrębie tej witryny. Zawartość tej bazy danych nie będzie przekazywana żadnej stronie trzeciej. Nie udziela się nikomu prawa do wydobywania informacji osobistych dotyczących pracowników Massey Ferguson do zastosowań własnych lub komercyjnych.

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Te łącza udostępniono wyłącznie dla wygody użytkowników. Takie powiązane witryny nie podlegają w żaden sposób kontroli czy wpływom firmy AGCO.

Firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą zamieszczone łącza czy też łącza zawarte w obrębie takich witryn. Udostępnienie łącza nie oznacza koniecznie aprobaty przez firmę AGCO powiązanych podmiotów, witryn czy też jakichkolwiek produktów albo usług zawartych w obrębie jakichkolwiek witryn, do których udostępniono łącza. Firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub wirusy infekujące sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność, w związku z dostępem do tej witryny czy też pobraniem jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo czy audio.